Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hronětice 2.4.2002 301/2002/VOP/JS Veřejný ochránce práv Údolní 39 602 00 Brno Vážený pane ombudsmane, píšete o ochraně občana před jednáním úřadů …..pokud jsou v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. Jako základní princip je to správné, pokud nedostaneme zkreslené a podvodné informace o dosavadním průběhu které nejsou ničím jiným než podvodem, zneužitím pravomoci uvedením Vás v omyl. Prostě teroristické svinstvo. Píšete o tom, …Započetí stavebních prací na stavbě rodinného domu, aniž bylo vydané stavební povolení,… Zkreslené svinstvo duševně vyšinutých lidských sviní! Jde o to které stavební povolení máte na mysli. Možná ze dne 22.5.1992, o něž jsem požádal 17.4.1992, které jsem měl třikrát v ruce a přesto mi nebylo vydáno postupem ukládající zákon. Tuto žádost jsem doložil kopií i pro Vás a nikdo tuto žádost nemůže zpochybnit. Pokud tak činí tak je to teroristická svině. Úředník mi na toto stavební povolení spočetl správní poplatek a ten jsem zaplatil. Nikdo tento fakt nemůže zpochybnit. Pouze komunističtí úředníci trpící bolševickou rakovinou mozku. Tento postup nemá oporu v zákoně jde tudíž o nezákonnou činnost za kterou měli úředničtí aktéři skončit na šibenici. Možná že jste měl na mysli stavební povolení, které mě bylo přislíbeno vydat dne 4.5.1992!!! Tento postup také nemá oporu v zákoně! Přesto se děje a občan se proti němu nesmí bránit. Za tento nezákonný postup měli úředníci skončit v kriminále. Také tuto skutečnost dokládám v příloze kopií originálu. Zároveň zde žádám o vydání stavebního povolení!!! Čtyři žádosti o stavební povolení ani na jednu nebylo reagováno zákonným postupem!!!! Pane ombudsmane, vaši úředníci zapomněli na skutečnost, že v této době jsem měl již zbořený původní rodinný domek na rozhodnutí úředníků a moje zahájení stavby nebylo nic jiného než obrana proti nečinnosti úředníků a fašistické likvidaci našeho majetku. Myslím, že by jste neměli tyto skutečnosti od sebe odtrhovat. Pane ombudsmane, tvrzení Vašich úředníků, že jsem požádal o vydání stavebního povolení dne 29.5.1992 je nepravdivé, tvrdí to pouze proto, že si to přejí úředníci na MěÚ ve Strakonicích. Od nich je to podvod, nezákonný postup, státní teror a ten vy přece odsuzujete, nebo se mýlím? Správní řízení nikdy neproběhlo v souladu se zákonem. Proto je nezbytné, aby se k němu úředníci vrátili a na základě podkladů a žádosti ze dne 17.4.1992, v novém termínu do 3o. dnů rozhodli. Uvážíme-li že Vrchní soud konstatoval, že MěÚ Strakonice postupoval od samého začátku v rozporu se zákonem, včetně rozhledových trojúhelníků nic nebrání tomu, že do 30. d￿ů ￿￿d￿ ￿o￿i￿pokračovat ve stav￿ě. Je to tak? ￿￿￿ Pane ombudsmane, stavební řízení není až tak složitá věc, aby si občan nemohl přečíst několik paragrafů. Všechny tyto paragrafy úředníci v našem správním řízení porušili. Kdo je za to zlikviduje? I Vaši úředníci mnoho citovali ze zákona a všechno opět naši úředníci porušili. Vše doložím. Takže občan je obětí duševně vyšinutého teroru několika jedinců, které financuje stát z daní terorizovaných lidí. Vám to zřejmě přijde normální. Takže výsledek naší spolupráce bude ten, že občan přišel o původní rodinný domek s jednou bytovou jednotkou, v následném řízení přijde o rozestavěný domek se dvěma bytovými jednotkami a prodejnou. To je zákonný postup? A ti co to způsobili svoji nečinností, nezákonným postupem a terorem obyvatelstva budou úředníky dále. Dost duševně vyšinuté demokracie. Přijde i o právo postavit se na odpor nezákonné činnosti úředníků, které mu teoreticky dává Listina základních práv a svobod. Rozsudkem Vrchního soudu si úředníci vytřeli své zadky a já mám udělat to samé? To je ovšem terorismu avghánského typu. Pane ombudsmane poslanci už jednou chtěli mít vězně svědomí. Už se mě jednou pokusili zlikvidovat. Mají na svědomí vraždu paní Homolkové. O terorizování naší rodiny jednou napíši knihu. Spojili se s kriminálními živly, aby nám zlikvidovali majetek. Těmto lidem mám svěřit rozhodování o svém majetku? Miroslav Špaček, Hronětice 54, • deset let nezákonně terorizovaný občan • komunisti připravili moje rodiče v padesátých letech o statek, kde jsem se narodil a udělali z nás násilím dělnickou třídu • první pravice a socialistická inteligence s bolševickou rakovinou mozku připravila mě a moji rodinu o rodinný domek, vyhnali nás z obydlí a znemožnili nám živit rodinu, v tom není žádný rozdíl Přílohy: Žádost o stavební povolení ze dne 17.4.1992, potvrzená MěÚ Strakonice, tato žádost nebyla úředníky nikdy odmítnuta, je tudíž platná Dopis MěÚ Strakonice ze dne 4.5.1992, prokazující, že úředníci ústně slibovali vydání stavebního povolení na tento den. Zároveň tímto dopisem opět žádám o vydání stavebního povolení.